Spinalna mišićna atrofija (SMA) je rijetka, genetska, progresivna i često smrtonosna bolest koja utječe na sposobnost hodanja, jedenja i disanja. SMA je vrlo iscrpljujuća bolest koja pogađa otprilike 1 od 10 000 ljudi i vodeći je genetski uzrok smrtnosti dojenčadi. 1

Biogen je predan pomaganju poboljšanju kvalitete života osoba sa SMA i bliskoj suradnji sa zdravstvenim djelatnicima u ovom području kako bi razumjeli različite aspekte i zadovoljili potrebe pacijenata sa SMA i članova njihovih obitelji.

Izvori:

1. Verhaart IEC, et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q–linked spinal muscular atrophy – a literature review. Orphanet J Rare Dis. 2017 Jul 4;12(1):124.

Biogen-146730 | Lipanj 2022.